Over
de vitaliteitscampus

Onze leefomgeving wordt steeds sneller en ingewikkelder. Tegelijkertijd stijgt onze levensverwachting en hebben we andere, soms zelfs nieuwe vaardigheden en levenshoudingen nodig om actief te blijven meedoen. De Vitaliteitscampus draagt bij aan de kwaliteit van leven in onze samenleving en loopt voorop in de realisatie van een vitale regio. De Vitaliteitscampus heeft drie pijlers: onderwijs, professionalisering en onderzoek.

Een vitale regio.

We willen allemaal gezond en gelukkig ouder worden. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een vitale regio is een sterke regio. Met inwoners die van jongs af hebben geleerd hoe ze hun eigen leefstijl positief kunnen beïnvloeden. In de Vitaliteitscampus vinden studenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven elkaar voor onderwijs, onderzoek en gezamenlijke initiatieven, die de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van de regio versterken.

 

Ontstaan

De Vitaliteitscampus is een initiatief van Alfa-college en partners. Ze is ontstaan vanuit een publiek-privaat programma dat zich richt op de vitaliteitsvraagstukken in de maatschappij en het onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe. Om de ambitie en doelstellingen van het programma te realiseren is vanuit het Regionaal Investeringsfonds een subsidie toegekend met een looptijd van vijf jaar.

 

Leren op de vitaliteitscampus

De Vitaliteitscampus zet een uniek onderwijsprogramma neer voor de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn, in samenwerking met onder andere de opleidingen Uniformberoepen, Human Technology, ICT, Gaming, Multimedia en Facilitair Leidinggevende. Op de Vitaliteitscampus worden studenten en cursisten opgeleid tot breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals. Door zélf vitaal te zijn maar ook met kennis en vaardigheden die ze (later) beroepsmatig kunnen inzetten voor de vitaliteit van anderen. Met alle voordelen van dien: de kennis en vaardigheden van studenten sluiten beter aan bij de vraag van de arbeidsmarkt én bij de maatschappelijke behoefte.

Samenwerken

Alleen samen zijn we in staat om een omslag in vitaliteit te bewerkstelligen. Daarom hebben zich inmiddels ruim 30 (regionale) partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid zich bij de Vitaliteitscampus aangesloten. Samenwerking zorgt voor een goede afstemming met de arbeidsmarkt en leidt tot verdere professionalisering van het onderwijs en het werkveld. Op de partnerpagina zie je wie de deelnemende organisaties zijn en hoe je zelf partner kunt worden. Bij de projecten lees je hoe partnerorganisaties concreet bijdragen aan vitaliteit.

Blijf op
de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang interessante tips en weetjes over vitaliteit. Bovendien blijf je zo op de hoogte van initiatieven op het gebied van vitaliteit in de regio, zoals projecten, evenementen en verhalen.