Silvia Brouwer

Silvia Brouwer is sinds 1 april 2021 practor Vitaliteit bij het Alfa-college. Binnen het practoraat houdt zij zich bezig met het benutten, delen en ontwikkelen van kennis op het thema vitaliteit. Haar focus ligt op vitale mbo studenten, vitaliteit in mbo beroepen en het stimuleren van vitaliteit in woonwijken. Ze doet dit door gebruik te maken van positieve gezondheid, lerende netwerken, technologie en het betrekken van doelgroepen. Haar expertise ligt op het gebied van integrale aanpak van gezondheidsvraagstukken waaronder de gezonde wijkaanpak. Ze heeft een specifieke interesse in de gezondheidsontwikkeling van jonge kinderen, sociaal-economische gezondheids verschillen en het werken in leernetwerken op verschillende lagen binnen en tussen organisaties.

Silvia volgde het CIOS in Heerenveen, behaalde haar propedeuse sociaal pedagogisch medewerker en studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2001-2006 was ze werkzaam als onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Van 2006-2021 werkte ze als docent-onderzoeker en onderwijs coördinator bij het instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool en het lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap. Silvia promoveerde binnen de medische wetenschappen van het UMCG op het thema motorische vaardigheden, bewegen, fitheid en gezondheid bij kinderen van 0-16 jaar.

Vitaliteit betekent voor Silvia dat ze ieder moment van de dag de energie en passie heeft om bezig te zijn met mensen en activiteiten die haar inspireren.

si.brouwer@alfa-college.nl

Blijf op
de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang interessante tips en weetjes over vitaliteit. Bovendien blijf je zo op de hoogte van initiatieven op het gebied van vitaliteit in de regio, zoals projecten, evenementen en verhalen.