Practoraat Vitaliteit

Het practoraat Vitaliteit richt zich hoofdzakelijk op vakinhoudelijke innovaties in het onderwijs met als doel professionals op te leiden die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een vitale regio.

Wij doen dit door: 1) het stimuleren van onderzoekend vermogen bij studenten, docenten en werkveld; 2) verbinden van onderwijs, onderzoek en werkveld; 3) vergroten van kennisontwikkeling, kennisdeling, kennisbenutting binnen de opleiding en tussen de opleiding en publieke en private partners.

Omdat vitaliteit een breed begrip is en het in veel verschillende contexten voorkomt heeft het practoraat Vitaliteit gekozen voor drie focus thema’s en vier versnellers (figuur 1):

 

1) Vitaliteit van mbo studenten

Wij richten ons op de vitaliteit en positieve gezondheid van onze eigen studenten door het creëren van een gezonde omgeving, passend sport- en beweegaanbod en voorlichting en training in leefstijlvaardigheden. Wij werken met het stappenplan van de gezonde school en betrekken onze studenten in het ontwerpen van beleid, gezondheidseducatie en inrichting van een gezonde schoolomgeving. Wij zorgen voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor nu en voor de toekomst via beroepsvitaliteit.

 

2) Vitaliteit in mbo beroepen

Wij richten ons op het stimuleren van vitaliteit in het uitoefenen van ons beroep. Wij creëren kansen om de vitaliteit van doelgroepen te verhogen. Dit doen we door gebruik te maken van positieve gezondheid en de eigen regie binnen de mogelijkheden van burgers te vergroten. Wij zijn een rolmodel op het gebied van vitaliteit en laten dit  in ons handelen zien.

 

3) Vitaliteit in de wijk

Wij richten ons op de vitaliteit van bewoners in wijken via de gezonde wijkaanpak. Hiermee creëren we een gezonde omgeving, passend sport- en beweegaanbod en een bijdrage aan een gezonde leefstijl. Wij maken gebruik van positieve gezondheid en werken integraal samen. Wij leren samen met studenten, docenten/docent-onderzoekers en verschillende opleidingsorganisaties (mbo, hbo, wo) in de praktijk met professionals.

 

Binnen deze drie thema’s werken we met vier versnellers:

  1. Positieve gezondheid;
  2. Betrekken gebruikers;
  3. Lerende netwerken;

Deze versnellers gebruiken we om de kennis op de thema’s te ontwikkelen.

 

Vitaliteit in beweging

Meer over de practoraat Vitaliteit lees je in het boek ‘Vitaliteit in beweging’. Over de rol van het mbo in de transitie van zorg, welzijn, sport en gezondheid.

Bekijk het boek

Blijf op
de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang interessante tips en weetjes over vitaliteit. Bovendien blijf je zo op de hoogte van initiatieven op het gebied van vitaliteit in de regio, zoals projecten, evenementen en verhalen.