Beroepsvitaliteit

Vanaf cohort 2021 is beroepsvitaliteit een vast onderdeel geworden in de opleidingen Maatschappelijk Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. In ieder studiejaar komt de leereenheid Vitaliteit terug op 3 niveaus: starter – gevorderd – beginnend beroepsbeoefenaar.

 

Voor dit schooljaar betekende dit dat de eerstejaars studenten aan de slag zijn gegaan met de leereenheid Starter vitaliteit. In deze leereenheid zijn de studenten aan de slag gegaan met hun eigen vitaliteit, op persoonlijk gebied, maar juist ook in relatie tot hun toekomstig beroep.

Uitgangspunt hierbij is de gedachtegoed van Machteld Huber en daarbij de spinnenweb van Positieve gezondheid. Iedere student heeft de spinnenweb voor zichzelf ingevuld. Aan de hand hiervan hebben de studenten voor zichzelf een kleine verbetering geformuleerd en deze verbetering proberen te behalen. Dit om zich bewust te worden van hoe moeilijk gedragsverandering is.

De theorie die in de leereenheid aan bod komt, wordt zoveel mogelijk bewegend aangeboden. Onder andere door te wandelen en tegelijkertijd een Podcast te beluisteren over onderwerpen die betrekking hebben op vitaliteit.

Een mooie start voor de studenten: vitaliteit voor in hun eigen leven en beroepsvitaliteit voor de uitoefening van hun toekomstig beroep als zorgprofessional!

 

 

 

Blijf op
de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang interessante tips en weetjes over vitaliteit. Bovendien blijf je zo op de hoogte van initiatieven op het gebied van vitaliteit in de regio, zoals projecten, evenementen en verhalen.